Ett mellanbokslut...

Tiden går ibland fort. Nu har vi snart hållit på i 3,5 år med att utveckla en ny verksamhet i den f.d. folkhögskolefastigheten i Kuggom i Lovisa.

Hela uppbyggnaden började i praktiken från ett tomt bord. Utbildningarna vid Kuggomskolan upphörde i december 2014 och året 2015 inleddes med ett treårigt hyreskontrakt med SFV:s fastighetsbolag Folkfast. Detta hyreskontrakt och SFV:s fasta tro på våra förehavanden har visat sig vara guld värda under åren.

Utöver hyreskontraktet fanns det i Kuggom egentligen bara en stor portion framtidstro, mycket iver, en vilja att bibehålla folkhögskolefastigheten i allmännyttigt bruk och en vilja att ignorera de negativa ringeffekterna av nedläggningen av Kuggomskolan. Vi gick medvetet in för att koncentrera oss på möjligheterna.

I början var vi ganska ensamma. Det var, förvånansvärt nog, inte direkt svårt att få ihop en finansiering för att kunna börja utveckla en ny verksamhet i Kuggom, men att samla ihop samarbetspartner som har trott på oss och varit villiga att satsa på ett samarbete har stundvis varit utmanande. Det är dock helt förståeligt att uppbyggnaden av ett samarbetsnätverk tagit tid, eftersom vi i början inte hade någon (framgångs)historik att uppvisa.

En annan utmaning hänger ihop med realiteten att Kuggomskolan inte kommer att kunna återuppstå i den form som den existerade förut – det är fortsättningsvis inte alla som helt och hållet insett det.

I dagens ekonomiska och politiska klimat finns det inget utrymme för en så liten enskild utbildningsaktör, bl.a. för att finansieringen av den fria bildningen inte räcker till för att finansiera upprätthållandet av en fastighet med undervisningsutrymmen, matsal och internat, som är ett krav för en folkhögskola. För att täcka bl.a. fastighetskostnaderna skulle kursavgifterna bli så höga att antalet elever som är villiga eller har en möjlighet att betala avgifterna inte skulle räcka till för en kontinuerlig kursverksamhet.

För oss som jobbat på heltid med Traditionscentrum Kuggom har detta faktum varit känt sedan början, vilket har föranlett att utbildningar inte varit den mest centrala frågan då vi byggt upp den nya verksamheten.

För att ens kunna tänka på bildningsverksamhet så har vi varit tvungna att först satsa på en stadig utrymmesuthyrningsverksamhet. Det har med andra ord från första början varit klart att vi inledningsvis måste prioritera en basverksamhet som bidrar till finansieringen av fastigheten och verksamheten. Nu har vi på den fronten kommit så långt att basservicen i centret fungerar relativt bra och bokningarna ökar i en stadig takt.

Ännu är det förstås en bit kvar, men vi ger oss inte.

Samtidigt som vi utvecklat uthyrningsverksamheten, så har vi fört många diskussioner med flera olika utbildare, som vi tänkt att kunde hyra in sig i fastigheten för att inleda någon form av bildningsverksamhet där, men också andra stadiets utbildningsaktörer står inför stora förändringar, så ingenting konkret hände i början.

Sedan plötsligt, under det sista halvåret 2017 öppnade sig ketchupflaskan på bildningssidan och nu står vi inför det faktum att vi kan inleda både kortkurser och långa linjer inom fria bildningen i samarbete med såväl Borgå folkakademi som Axxell till en början.

Det senaste halvåret har varit otroligt positivt med tanke på det externa stöd vi fått från kommunalt och politiskt håll, tredje sektorn och fondvärlden – ibland måste man nästan nypa sig i armen för att förstå att man inte drömmer.

Trots att vi nu har två ganska stadiga ben att stå på, så gäller det fortsättningsvis att ha is i magen och komma ihåg att vi måste hitta en bra balans mellan den fria försäljningen och bildningsverksamheten på ett sätt som inte låter bildningen ta hela kakan, för då står vi relativt fort inför problem igen.

Jag är fast övertygad om att vi kommer att lyckas med det...

-Niklas -


Inläggshistorik

  • Facebook Social Icon
  • Instagram

© Traditionscentrum – Perinnekeskus Kuggom 2019