Träbåtsverksamheten börjar vakna till liv...

Den som har följt med oss under de senaste åren har lagt märke till att den verksamhet som Kuggomskolan var mest känd för, d.v.s. träbåtsbygge, har tillsvidare legat mycket lågt inom den nya verksamheten.

En stor orsak har varit att vi inte har hittat någon eldssjäl, som tagit sig an att fundera på de möjligheter som den relativt nya (byggd 2005) båthallen ger, men nu...

...nu känns det som om det i sansad takt börjar hända även på den fronten – mycket tack vare skolans mångåriga, pensionerade båtbyggarlärare Erkki Lönnqvist.

Erkki har lyckats locka träbåtsentusiaster från när och fjärran att komma med sina båtar till Kuggom för olika åtgärder under vinterhalvåret. En del fixar själva på sin båt medan andra anställer någon att utföra jobbet.

Utöver denna serviceform, som huvudsakligen består av uthyrning av arbetsutrymme, så finns det många tankar om kunskapsförmedling gällande träbåtskunnande – delvis i form av kortkurser, men också i form av längre kurser för amatörer och det har t.o.m. kommit förfrågningar om det skulle finnas möjligheter att erbjuda en utbildning som leder till examen.

Intresset för träbåtstraditionerna och -kunnandet begränsar sig dessutom inte enbart till regionen, landskapet eller riket utan det finns även internationellt.

Nu gäller det att börja lägga ett lite större pussel igen med bitar bestående av båthallsutrymme, träbåtskunnande och utbildningsaktörer.

Rent konkret startade vi träbåtsverksamheten för allmänheten med en vårrustningskurs för träbåtar i våras och nu följer en kurs med tyngdpunkt på spantbyte. Kursen ordnas under två veckoslut i oktober i samarbete med Borgå folkakademi.

Mera om kursen och anmälningsblaketter finns på https://www.akan.fi/spantbyte

ett ålandsbygge från 1965

- Niklas -


Inläggshistorik

  • Facebook Social Icon
  • Instagram

© Traditionscentrum – Perinnekeskus Kuggom 2019