KUGGOM och SFV

Med anledning av den uppmärksamhet som Svenska Folkskolans Vänner har fått i den finlandssvenska pressen under de senaste dagarna, tänkte jag plita ner några rader, eftersom Kuggomskolan som numera går under namnet Traditionscentrum Kuggom också figurerat i diskussionerna på sociala medier. Folkhögskoleverksamheten i Kuggomskolan hörde till de verksamheter som råkade ut för giljotinen då det sanerades inom SFV, men samtidigt vill jag uppmärksamma att SFV idag är en stor bidragande orsak till att vi kan utveckla en ny verksamhet i Kuggom-fastigheten.

Inledningsvis vill jag helt klart betona, att jag personligen inte har någon förståelse för den i Hbl uppmärksammade typen av arrangemang som man hade tänkt gå in för inom SFV. Då det handlar om allmännyttiga medel så är det enligt min mening oacceptabelt med ett arrangemang i den utsträckning som det nu uppmärksammade hade varit.

I följande andetag vill jag dock likaledes uttala min respekt för att man återtog det fattade beslutet då kultur- och bildningsfältet helt klart gjorde sitt missnöje med lösningen hört via främst sociala medier och därmed anser jag det ärendet vara slutbehandlat för vår del.

För att lyfta fram det goda som SFV står för och som man också idag bör uppmärksamma skulle jag vilja beskriva vårt förhållande till SFV.

Det är fortsättningsvis SFV, som äger den fastighet vi är verksamma i och SFV har haft stor förståelse för de ekonomiska realiteter vi stått inför då vi hållit på att utveckla och köra igång en ny verksamhet i fastigheten. Betalningsförmågan gällande hyror har inte alltid varit på topp, men man har från SFV:s sida prioriterat den allmännyttiga verksamhet vi håller på att utveckla.

SFV:s styrelse visade också förra sommaren sitt intresse och stöd för våra förehavanden genom ett besök på Traditionscentrum Kuggom och efter presentationen av våra framtidsplaner utlovade ordförande Per-Edvin Persson ett fortsatt stöd till verksamheten också i framtiden.

Niklas


Inläggshistorik

  • Facebook Social Icon
  • Instagram

© Traditionscentrum – Perinnekeskus Kuggom 2019