Byggnadsvårdskurs

Byggnadsvårdsutbildning 2016-2017

”Lär känna ditt gamla timmerhus”

En kurshelhet som ordnas av Traditionscentrum Kuggom och Borgå folkakademi.

OBS! Kursen blir tyvärr inte av detta år p.g.a. för få deltagare, men vi återkommer med nya tag nästa läsår.

Kursen skall ge en bild av hur traditionella timmerbyggnader är uppbyggda och hur de kan underhållas på ett ändamålsenligt sätt inom ramen för tanken om hållbar utveckling. Via kursen får man bekanta sig med den i kusttrakten traditionella timmerbyggnadens olika konstruktioner och material för att både lära känna helheten, men också för att kunna underhålla den och upptäcka ifall det är något delområde man har ett större intresse för och vill specialisera sig på.

Kursen består av tre veckoslutskurser under höstterminen och fyra veckoslutskurser under vårterminen och tillsammans bildar dessa sju veckoslutskurser en kurshelhet.

En veckoslutskurs pågår fre. kl 18.00 – sön. kl 15.00

Pris: € 90,-/veckoslut + ev. kost & logi enligt traditionscentrets prislista.

Kurserna (förutom den första) hålls i Traditionscentrum Kuggom, som kan erbjuda kost & logi. Undervisning i föredragsform och praktisk undervisning som kräver verkstadsutrymme kan hållas i traditionscentret, medan undervisning som kräver autentisk byggnadsmiljö kan anordnas vid närliggande byggnadsvårdsobjekt.

Tack vare av kursens karaktär som en helhet bestående av många veckoslutskurser med kost & logi, kan den sociala samvaron och nätverkande under fritiden på kursveckosluten och mellan kursveckosluten också vara en viktig del av behållningen av kurshelheten för kursdeltagarna.

Kursen är tvåspråkig och förutsätter grundkunskaper i båda inhemska språken.

Målgrupper

Huvudmålgruppen är personer som har ett intresse för ändamålsenligt underhåll av gamla byggnader. Någon kanske redan äger eller funderar på att skaffa en gammal byggnad, någon kanske är ansvarig för en föreningslokal och någon kanske bidrar till att bevara en gammal kulturmiljö av det mera museala slaget.

Kontaktperson vid Traditionscentrum Kuggom:

Niklas Grönroos, Projektledare för ”Byggnadsvårdscentrum Kuggom” Tfn: 0400 584 240 e-post: niklas.gronroos@kuggom.fi.

Anmälningar till Akan: nina.wackstrom@akan.fi minst 10 dg före kursstart.

Kursinnehåll

Veckoslut 1 (23.-25.9.2016): Byggnadshistoria (föreläsning)
 • Kursen ordnas på Borgå folkakademi.

 • byggnaden som boning (byggnadstyp & -material)

 • byggnaden i terrängen

 • byggnaden i samhället

Föreläsare; arkitekt Tove Hagman och Perinnemestari Hannu Rinne

Veckoslut 2 (21.-23.10.2016): Grunden (föreläsning)
 • olika grunder och funktionsprinciper

 • grundens betydelse för byggnaden

 • underhåll av grunder

 • reparation av olika grundtyper

Veckoslut 3 (18.-20.11.2016): Timmerstommen (föreläsning och studiebesök)
 • timmerstommens historia

 • timmerstommens egenskaper

 • olika timringstekniker & verktyg

 • timmerstommens underhåll & arbetssäkerhet

 • reparation av timmerstommen

 • studiebesök till något ställe, där man utför timringsarbeten?

Veckoslut 4 (20.-22.01.2017): Tak (föreläsning)
 • Takets funktion

 • takkonstruktioner

 • takmaterial

 • underhåll av tak & utrustning & arbetssäkerhet

 • reparation av tak

Veckoslut 5 (17.-19.02.2017): Snickerier (föreläsning och verkstadskurs)
 • snickeriernas funktion i byggnaden

 • snickeriernas sociala betydelse i samhället

 • virkeskunskap

 • underhåll & nytillverkning av snickerier

 • reparation av snickerier

Veckoslut 6 (24.-26.03.2017): Eldstäder (föreläsning och materialprov i verkstaden)
 • eldstadens historia

 • eldstädernas funktion

 • olika eldstäder & material

 • underhåll av eldstäder & faromoment

 • reparation & nyproduktion av eldstäder

 • praktiska delen består av att blanda och pröva på olika murbruk & rappningar

Veckoslut 7 (21.-23.4.2017): Ytbehandling (föreläsning och verkstadskurs)
 • ytbehandlingens historia

 • ytbehandlingens funktion

 • ytbehandlingens sociala betydelse

 • olika ytbehandlingstekniker & -material

 • underhåll av ytbehandlade ytor, reparation av ytbehandlade ytor


Inläggshistorik

 • Facebook Social Icon
 • Instagram

© Traditionscentrum – Perinnekeskus Kuggom 2019