NFBK - Nordiskt forum för Byggnadskultur


Byggnadsvårdssträvandena inom traditionscentret går framåt.

Fredagen den 13 maj hölls i Korjausrakentamiskeskus Tammela i Raumo, NFBK’s årliga möte med representanter från Danmark, Norge, Sverige och Finland.

NFBK är ett samverkansforum mellan de nationella byggnadsvårdsföreningarna i norden som bildades år 2013, efter att man börjat diskutera samarbete redan 2011.

Till forumets centrala uppgifter hör bl.a;

  • Öka den politiska medvetenheten om vikten av att vårda kulturarvet

  • Stärka byggnadsvårdens anseende i Norden

  • Öka på erfarenhetsutbyte mellan de nordiska föreningarna

  • Driva gemensamma projekt

Till de mera konkreta uppgifterna kunde höra ordnande av medlemsresor i norden och stöda små inom byggnadsvården aktiva aktörer i att skapa samarbetsnätverk.

Det som redan har initierats av forumet är en trästadskonferens så går av stapeln i september i Trondheim i Norge. Mera information finns HÄR

Om allt går bra, så är det inget som utesluter en fortsättning i form av en trästadskonferens i ett av de nordiska länderna vart annat år. Om vi bara tänker på vår region, så har vi redan här två trästäder som tål att visas upp i nordiska sammanhang – då tänker jag förstås på Borgå och Lovisa.

På fredagen representerades Danmark av Landsforeningen for bygnings- och Landskabskultur i Danmark, Norge representeras av Norska Fortidsminneforeningen, Sverige representeras av Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Finland har tillsvidare i brist på en Nationell byggnadsvårdsförening representerats av tre lokala byggnadsvårdsaktörer, nämligen Byggnadsvårdsföreningen i Åboland r.f som är mera känd som Curatio, Korjausrakentamiskeskus Tammela i Raumo och Rakennuskulttuuritalo Toivo i Björneborg.

Det trevliga är att denna Finländska representation nu har utökats med en aktör – den aktören heter ”Traditionscentrum Kuggom”!

Vår uppgift i Finland är nu att kunna organisera oss så att vi kan få ihop till en nationell represent i forumet. Det finns med andra ord ett nytt argument för att grunda ett nationellt forum för byggnadsvården – om det är frågan om ett samarbetsnätverk eller en förening är ännu öppet och bör diskuteras.

I samband med mötet hade jag den äran att få berätta vad vi håller på med i Traditionscentret och i vår region – evenemanget ”Lovisa Historiska Hus” väckte stor beundran hos de övriga nordiska representanterna och de möjligheter Kuggom-fastigheten erbjuder höjde på ögonbrynen på de flesta.

Nu är det nog bara att göra som svenskarna brukar göra – GE JÄRNET!

Jag återkommer då det finns mera att berätta

- Niklas -


Inläggshistorik

  • Facebook Social Icon
  • Instagram

© Traditionscentrum – Perinnekeskus Kuggom 2019