Intryck från Sverige

Efter en mycket trevlig och givande resa kan jag bara konstatera hur viktigt det är att ha bollplank och inspiratörer.

Jag for till Sverige med en ganska klar uppfattning om hur vi skall börja bygga upp vårt byggnadsvårdscenter i Kuggomskolan - min målsättning var delvis att få mina tankar bekräftade och delvis få konkreta tips om hur vi skall gå tillväga för att kunna förverkliga det hela.

Redan på vår första anhalt, Skansen i Stockholm, insåg jag efter att i två minuters tid ha hört på Henrik Larsson från Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs Universitet att det är bäst att packa ner alla existerande tankar om vårt framtida byggnadsvårdscentrum och ge plats för helt nya intryck.

Skokloster slott

Nu gällde det att insupa allt som man redan har åstadkommit i Sverige och sedan börja utvärdera det hela.

De centrala begreppen inom byggnadsvård är NÄTVERK, SAMARBETE och VI.

Du kan bekanta dig närmare med Hantverkslaboratoriet och deras verksamhet HÄR

Jag fick en känsla av att Henrik konkretiserade allt jag gått och tänkt på redan en längre tid och som socker på bottnen så var han uppenbart intresserad av att knyta kontakter till Finland. Det har funnits en del trevande försök till samarbete, men sedan har farten tagit slut redan före man kommit igång verkar det som...

Tack vare Sarah Gühne från Skansen hantverk & slöjd inser jag också att vi i detta skede inte skall satsa så mycket energi på den kommersiella sidan av ett byggnadsvårdscentrum - inte ännu i alla fall.

Skansen hantverk & slöjd började som ett byggnadsvårdscentrum under namnet Skansen byggnadsvård, men efter att det hela inte bar sig så gav man avkall på den kommersiella sidan efter 8 år och koncentrerade sig på kunskapsförmedling och kursverksamhet.

Mera om Skansen hantverk & slöjd hittar du HÄR

Det känns som att det är en avvägd kombination av dessa två verksamheter som skulle kunna vara kungstanken gällande Kuggomskolans byggnadsvård.

En till ganska viktig reflektion vid mina samtal med dom svenska aktörerna inom branschen, är att språket spelar en mycket central roll då man bygger upp ett samarbete med Sverige.

Sammanfattat fick jag det intrycket att den svenska byggnadsvårdsbranschen är mycket välvilligt inställd till ett samarbete över bottniska viken och t.o.m. önskar ett samarbete, men att det är kommunikationen som haltar.

Det nästan känns som att vårt gemensamma kultur- och byggnadsarv är för nära folksjälen för att kunna handhas på t.ex. engelska - de tappar en viktig dimension om man inte kan kommunicera på svenska eller finska. Det finns en risk för att ett byggnadsarv lätt kan bli ett byggnadsbestånd - och det är inte samma sak.

Enligt mig känns det nog som ett mera lockande alternativ att börja samarbeta på svenska genast än att vänta på att svenskarna lär sig finska.

Linnés Hammarby

Niklas


Inläggshistorik

  • Facebook Social Icon
  • Instagram

© Traditionscentrum – Perinnekeskus Kuggom 2019