Informationskanal

Detta är en första kanal, via vilken vi skall försöka hålla alla intresserade informerade om vad som är på gång gällande Kuggomskolan.

Situationen ändras kontinuerligt och vi försöker uppdatera denna sida därefter, men man kan ändå komma ihåg att största delen av vår energi går åt till att få en fortsättning på verksamheten även efter årsskiftet...

För tillfället håller vi aktivt på med att skapa en plattform, på vilken Kuggomskolan skall kunna stå i framtiden. För att kunna göra det, så arbetar vi med att samla finansiering för att grunda en stiftelse som sedan kan stå för verksamheten i skolan.

Som alla förstår så är det inte bland de lättaste uppgifterna som finns att hitta finansiering i dessa dagar, men gensvaret på fältet har varit positivt - det är helt uppenbart att det finns en önskan om att Kuggomskolan skall hållas kvar vid liv för kommande generationer också.

Viljan att vara med om att finansiera finns på flera håll, men det är lite mera komplicerat än att gå sätta in lite pengar på ett konto.

Det primära är att få ett startkapital för att få igång verksamheten och sedan behövs det en viss ekonomi för att upprätthålla verksamheten.

Den andra stora uppgiften som ligger på vårt bord, är hur vi skall kunna bibehålla Kuggomskolans uppgift som folkbildare i bygden - under åren som har gått sedan Kuggomkolan byggdes har det inom bildningsväsendet skett en stor utveckling, som tyvärr ofta ger sig till känna i form av en växande inveckling :o)

Byråkratin kring en läroanstalt är ganska omfattande och kräver därför ett tätt samarbete mellan, helst likasinnade, aktörer inom bildningsbranschen.

Också på denna punkt finns det många olika alternativ till samarbete med både statligt och kommunalt finansierade läroinrättningar och privat finansierade utbildare.

Det tredje stora ärendet på bordet är uppbyggandet av en helt ny verksamhet i form av ett byggnadsvårdscenter. Mycket av den verksamhet som funnits sedan länge på Kuggomskolan kan klassas som byggndasvård, eftersom det begreppet innefattar så mycket. Det är inte enbart rent byggnadstekniska frågor det gäller, utan då det gäller byggnadsvård så kommer byggnadens närmaste kulturlandskap och helhetens historia med i bilden.

För byggnadsvårdscentret har vi redan ett preliminärt löfte om en 3-årig EU-finansiering i form av ett LEADER-projekt.

Inom byggnadsvården har vi en vision om att en vacker dag kunna erbjuda en yrkesexamen inom byggnadsvård.

Bara vi kommer lite längre fram i våra förehavanden kommer vi att vända oss till allmänheten och ge alla intresserade en möjlighet att dra sitt strå till stacken.

Kuggomskolan är byggd med talkokraft och vi hoppas och tror att talkoandan skall bidra till att Kuggomskolan överlever.


Inläggshistorik

  • Facebook Social Icon
  • Instagram

© Traditionscentrum – Perinnekeskus Kuggom 2019