En tillbakablick på år 1

Vi har nu genomlevt år 1 för Traditionscentrum Kuggom.

Det är ganska svårt att försöka sammanfatta det gångna året eftersom det varit ett mycket lugnt år utifrån sett, medan det har varit synnerligen turbulent för oss som varit delaktiga i strävandena att skapa ny verksamhet på Kuggomåsen.

Emellanåt har man trott att allt är klappat och klart och sedan har det kommit stunder då man nästan varit beredd att kasta yxan i sjön. Eftersom vi lever och är beroende av det samhälle vi lever i, så handlar en stor del av våra strävanden i det här skedet förstås, och samtidigt beklagligt nog om finansiering. Finansieringsbeskeden har kommit och gått och tidtabellerna för olika finansieringar har förskjutits med upp till ett helt år. Från att den ena gången få veta att projektfinansieringen borde vara tryggad f.o.m. våren 2015 till att i slutet av samma år få veta att det knappast kommer att fattas några beslut angående samma ifrågavarande finansiering före sommaren 2016. Just nu lever vi i tron att besluten kommer att fattas i januari 2016.

Alla dessa små långdanser kräver en aning tålamod, mycket hopp och tro men framför allt en vilja att lyckas och att vara beredd att ge allt för att lyckas!

Det första året har lärt oss mycket. Många av de uppgifter man stått inför under året har man varit förberedd på men minst lika många har varit oförutsedda. Kärnan i verksamheten börjar utkristallisera sig skata mak och kommer att bli synlig så småningom.

Ursprungligen hade jag tänkt att jag i samband med tillbakablicken ville tacka samtliga involverade i Traditionscentrum Kuggom solidariskt, men det finns några jag trots allt skulle vilja lyfta fram utan att på något sätt förringa någon annans insats.

Svenska folkskolans vänner är och förblir för stunden vår viktigaste samarbetspartner, så länge de äger fastigheten. Förutom att vi har fått ett finansiellt bidrag, så känner jag att vi har ett stort stöd i våra strävanden och en förståelse för att inte allting alltid går enligt plan.

Utvecklingsgföreningen SILMU rf, som är den regionala LEADER-gruppen har varit vårt regionala stöd. Utan SILMU hade vi aldrig vågat ta steget ut och startat den process vi nu är inne i.

Svenska Kulturfonden tryggade likviditeten för startandet av våra projekt i form av täckande av självfinansieringsandelen för såväl projektet ”Traditionscentrum – Perinnekeskus Kuggom” som projektet ”Byggnadsvårdscentrum – Perinnerakentamiskeskus Kuggom”.

Styrelsen för Kamratförbundet för Kuggomskolan rf har under året hamnat i en situation som ingen av styrelsemedlemmarna var beredda på för ett år sedan. Alla har blivit invalda i en styrelse för ett traditionellt kamratförbund för en folkhögskola som främst ordnar en kamratförbundsdag en gång i året medan uppgiften idag är något helt annat.

På det personliga planet finns det speciellt två personer jag vill lyfta fram; Nina Welling och Kati Rosas!

Nina har varit sekreterare för kamratförbundet största delen av det gångna året och är sedan november min kollega som projektledare. Utan Nina skulle Kuggomåsen idag troligtvis ha varit en go bit in på en Törnrosasömn som ingen skulle veta hur länge den skulle vara. Nina har i praktiken skött samtliga föreningsärenden, börjandes från sammankallande av styrelsen till möten, till ifyllandet av finansierings- och projektansökningar – en ovärderlig insats!

Kati å sin sida kom som en räddande ängel i våras. Förutom at Kati har varit kassör i föreningen, så har hon också alltid funnits på plats då det har behövts rent fysisk hjälp och närvaro för att kunna genomföra de evenemang vi har lyckats genomföra under året – vi hade inte klarat det utan dig!

Jag hoppas att alla ni andra som ställt upp förstår att jag inte har glömt någon, men listan skulle bli så lång om jag nämnde alla...

Nu ser vi fram emot ett nytt år med ny energi. Det primära är för oss att köra igång basverksamheten och börja marknadsföra oss – rent konkret är det frågan om att börja organisera uthyrningen av utrymmena, nu äntligen få igång köksverksamheten, börja utveckla läger- och bildningsverksamhet i såväl egen som i samarbetspartners regi och om det finns någon som känner sig manad att ta vara på och utveckla den anrika träbåtssidan i Kuggom, så är det bara att kontakta oss...

GOTT NYTT ÅR 2016!

- Niklas -


Inläggshistorik

  • Facebook Social Icon
  • Instagram

© Traditionscentrum – Perinnekeskus Kuggom 2019