Vår ståndpunkt i flyktingkrisen

På grund av att diskussionen kring Lovisas engagemang i den akuta flyktingkris som råder, har tagit fart så fattar jag den virituella pennan.

Det är helt förståeligt, att även Kuggomskolan, dvs. det som idag går under namnet Traditionscentrum Kuggom figurerar i sammanhanget. Det finns dock vissa fakta som måste lyftas fram.

Under de gångna veckorna har även vi internt, dvs. Kamratförbundet för Kuggomskolan rf’s styrelse och vi som är engagerade i den blivande verksamheten diskuterat ärendet. Externt har vi också inlett en diskussion med bl.a. politiker i regionen, Lovisa stad och andra som är engagerade i flyktingfrågan.

Generellt sett kan vi helt klart säga att ingen i vårt gäng motsätter sig att hjälpa människor i nöd, oberoende av härkomst, hudfärg, kön eller något annat. Vi hjälper där vi kan och deltar gärna i diskussionen och stöder alla andra strävanden till hjälp. Det finns ett men...

Detta men är det faktum att vi förhoppningsvis äntligen kommer att kunna starta uppbyggandet av den verksamhet som vi har jobbat för nu i snart ett år. Går allting så som vi önskar, så kommer vi att kunna köra igång två treåriga Leader-finansierade projekt den 1 oktober i år.

Då vi har slutgiltiga finansieringsbesked gällande dessa projekt, så informerar vi närmare om projektinnehållen.

Det som vi dock med säkerhet kan säga, med över ett halvt års erfarenhet i fastigheten, är att vi i den kommande verksamheten är beroende av de inkvarteringsutrymmen som internatbyggnaden och huvudbyggnaden erbjuder.

Sedan i vintras har samtliga internatutrymmen varit uthyrda till tredje part för fastighetsägarens räkning och det har definitivt kringskurit våra möjligheter att upprätthålla någon vidlyftigare form av verksamhet i fastigheterna.

Många förfrågningar gäller enbart övernattningar med ev. morgonmål för t.ex. gästande vänföreningar så som körer, spelmanslag, dansgrupper osv. från andra regioner eller länder.

Utöver dessa övernattare finns det också läger- och kursarrangörer som är i behov av både logi och verksamhetsutrymmen. Kan vi inte erbjuda denna logi, så faller vi bort som alternativ för många aktörer.

Sammanfattat kan vi alltså säga att vi inte har någon realistisk möjlighet att stå värdar för inkvartering av flyktingar i någon nämnvärd utsträckning, men vi diskuterar gärna vårt eventuella deltagande i mottagandet och hjälpandet av flyktingar inom ramen för vår kommande verksamhet.

internatet

- Niklas -


Inläggshistorik

  • Facebook Social Icon
  • Instagram

© Traditionscentrum – Perinnekeskus Kuggom 2019