Vi är alltså ingen skola mera...

Rubriken syftar inte på något dramatiskt som har hänt under våren, utan den är tänkt att uppmärksamma er läsare på att Traditionscentrum Kuggom inte har någon form av skol- eller utbildarstatus.

Detta skriver jag bara för att majoriteten av de människor man talar med, helt förståeligt nog har frågor om våra kurser, elever och utbildningar. Vi blir erbjudna båtar, möbler och andra hantverksprodukter som elevarbeten.

Nu är det ju bara så att vi inte är en skola eller utbildare för tillfället. Utbildningsverksamheten lades ned helt och hållet vid årsskiftet. Den dag Axxell drog sig ur Kuggomskolan så försvann alla utbildningar och kurser, sedan dess är den forna Kuggomskolan grovt sett enbart en fastighetsmassa. Det är i denna fastighetsmassa vi skall starta en ny verksamhet, men det går inte i en handvändning.

Mycket förenklat fungerar folkhögskoleverksamheten på det viset att en upprätthållare innehar rättigheterna att anordna folkhögskoleverksamhet på ett visst geografiskt område. Denna rätt innebär i praktiken att man får ett statsstöd, som står i relation till antalet elever, för anordnandet av utbildningar. Utan dessa rättigheter och statsandelar finns det inga möjligheter att erbjuda någon form av utbildningar, punkt slut!

Folkhögskolerättigheter i Östra Nyland innehas idag av Axxell utbildning Ab, som lämnade regionen vid årsskiftet. Försök att uppnå några eventuella samarbetsformer med Axxell utbildning Ab kring fortsatta folkhögskolekurser strandade på hösten p.g.a. deras ovilja att diskutera ärendet.

Detta är inte menat att vara ett elakt uttalande om Axxell utan det är bara framläggande av fakta för de som undrat varför vi inte kan erbjuda kurser och utbildningar i den form som Kuggomskolan erbjöd förut.

Jag utgår ifrån att Axxell utbildning Ab har sina argument för att inte diskutera ärendet, men dem känner jag inte till, så jag för min del ser ärendet vara slutbehandlat för stunden.

Ny verksamhet

Ny verksamhet ja, det är precis vad vi håller på planera.

Det mest akuta just nu är att få inlämnat projektfinansieringsansökningar till Silmu rf. som hanterar LEADER-stöden i vår region.

Vi håller för tillfället på att formulera två projektansökningar, varav det ena gäller utvecklandet av traditionscentrets verksamhet i sin helhet och ett som gäller utvecklandet av ett byggnadsvårdscenter i samband med Traditionscentrum Kuggom. Dessa två projekt är treåriga och skall ge oss arbetsro att utveckla basverksamheten.

F.o.m. hösten förstärks vår team med Peter Lindroos, som hör till de sista båtbyggarna som utdimitterades från Kuggomskolan i vintras. Han skall ta sig an utvecklandet av verksamheten i anknytning till båthallen – de centrala begreppen där är förstås båt & skärgård.

De flesta samarbets- och utvecklingsdiskussioner kommer nu under sommaren att bromsas upp, men många diskussioner är redan inprickade börjandes från augusti.

Jag har full förståelse för att man, om man inte har insyn i händelserna här i Kuggom kan tycka att ingenting händer – helt ärligt talat kan jag tycka det själv ibland – men sedan kommer det perioder, då vinden tar ett stadigt grepp om seglen och så går det framåt med fart.

Livet är helt enkelt spännande ibland. Skulle man på förhand veta hur spännande livet kan bli i vissa situationer så skulle man ju aldrig våga göra något nytt eller ta risker – tänk vad tråkigt!

Arbetet med en delvis förnyad styrelse för Kamratförbundet som står bakom vår verksamhet har kommit bra igång.

Fast ärendena som behandlas på både officiella och inofficiella möten kan anses vara av ganska allvarlig natur för verksamheten, så är det sällan man får skratta så mycket som på våra möten.

Alla bidrar med sitt kunnande och sina kontakter och det blir en fin blandning av allt från ett absolut nödvändigt lokalt kontaktnät till ett kunnande inom olika administrations- och beslutsprocesser.

Snart är det midsommar och det kan väl kallas tradition om något!

- Niklas -


Inläggshistorik

  • Facebook Social Icon
  • Instagram

© Traditionscentrum – Perinnekeskus Kuggom 2019