Ett upprop till alla hantverkare och föreningar

Efter en liten svacka i aktiviteterna här på Kuggomåsen har vi fått upp farten igen.

Så här i inkörningsskedet är det klart att allting inte går som smort från början. Mycket finns det att tänka på och ännu mera att göra.

Det här är alltså ett upprop till alla hantverkare och föreningar, som känner sig tilltalade - vi vill ha kontakt med er!

Hemort, verksamhetsområde eller språk spelar ingen roll.

Tanken med hela Traditionscentrum Kuggom är inte den att vi vill bli någon form av centrum som erbjuder kurser och seminarier inom hantverk, och tradition, som vi främst själva anser vara intressanta och på köpet blir någon form av traditions- och hantverksautoritet. Vi vill mera ses som och vara en resurs som finns till för er, traditions- hantverks- och byggnadsvårdsintresserade på era villkor så långt det går.

Med åren kommer vi säkert att bygga upp en egen verksamhet som förhoppningsvis fyller en del av både tid och rum, men samtidigt vill vi vara en möjlighet för er andra, engagerade aktörer inom vår intressesfär.

Meningen är också att vi skall finnas till för engagerade intressenter, som vill ordna någon form av verksamhet. Ni må sedan vara en förening eller privat aktör, som är i behov av tillfälliga verkstadsutrymmen, intresserade av att ordna en kurs, ett seminarium eller ett diskussionstillfälle.

Vi har redan bra utrymmen att erbjuda och hoppas att vi skall kunna bygga upp en personresusrsbank som skall stärka vår verksamhetsnisch.

Vi siktar på att inte enbart kunna erbjuda utrymmen, utan också hjälpa till i andra frågor och arrangemang - i praktiken betyder det att vi också vill finnas som ett stöd och bollplank om ni anhåller om stipendier och bidrag, för att kunna förverkliga ett projekt eller hålla t.ex. en kurs eller föreläsning i Traditionscentrum Kuggom.

Det skulle nu gälla för er att sätta ner lite till pappers - högst sannolikt ett elektroniskt imaginärt papper - vad ni kan, vad ni vill, vad ni har för önskemål, vad ni har för förväntningar eller enkelt sagt precis just det som ni vill förmedla åt oss och förstås era kontaktuppgifter.

Vi har för avsikt att kunna ordna en träff för intresserade aktörer, då man kan bekanta sig med alla våra utrymmen och förhoppningsvis också skall få nya likasinnade vänner och bekanta.

Vi har inga förutfattade meningar om vad som är hantverk eller tradition och är inte heller allvetande, vilket betyder att många traditioner och hantverk säkerligen är obekanta för oss - alla tankar och idéer är välkomna.

Våra kontakt uppgifter hittar ni i övre balken

Niklas


Inläggshistorik

  • Facebook Social Icon
  • Instagram

© Traditionscentrum – Perinnekeskus Kuggom 2019