Nu kör vi!

Nytt år - nya tag!

Nu är det alltså då dags att börja få ordning på torpet. Mycket har vi nog förberett under höstens lopp, men ändå är det nästan gränslöst med saker som måste funderas på och organiseras.

Det är först när man rent konkret kommer åt sina skyldigheter och rättigheter som man kan börja gripa det hela.

Personligen lever jag i den tron att det t.o.m. kan vara bra att inte ha allt för mycket planerat och fastslaget i förväg - ingenting brukar ändå bli exakt så som man föreställt sig och då kan det vara lättare att s.a.s. planera menyn och duka bordet an efter gästerna kommer och deras antal och specialdieter klarnar - specialdieter som idag finns på alla områden!

När jag nu är inne på denna liknelse, så kan jag säga, att vi till en stor del redan vet vilka gäster vi skall bjuda till vårt bord och vilka vi skall försöka locka till vårt bord, men det finns så många gäster vi inte känner ännu och inte ens vet om att de existerar. För att hitta dessa okända gäster så behöver vi hjälp av alla som är intresserade av traditioner, kultur och bildning.

Med det här vill jag alltså uttrycka att vi här på Traditionscentrum Kuggom är öppna för idéer och förslag då det gäller vår verksamhet.

Vi är också mycket öppna när det gäller samarbete med olika aktörer inom nämnda områden - såväl lokala, regionala som nationella. Tillsammans kan vi åstadkomma så mycket mera och det brukar vara ganska roligt ibland då man kan samarbeta och stöda varandra om man har liknande intressen.

Var alltså inte rädd för att kontakta oss - våra kontaktuppgifter hittar du i övre balken.

Vi ser fram emot att bli en samlingsplats, dit det leder spår från många olika håll!

Niklas


Inläggshistorik

  • Facebook Social Icon
  • Instagram

© Traditionscentrum – Perinnekeskus Kuggom 2019