Traditionscentrum...

...det är precis vad vi har kommit fram till.

"Traditionscentrum Kuggom" är det arbetsnamn vi börjat använda för det framtida Kuggom.

Enligt wikipedia definieras tradition så här:

Tradition är ett latinskt ord i betydelsen "överlämnande" och det som lämnas vidare är det kulturella och sociala arvet. Hit räknas förutom invanda seder och bruk, olika synsätt, språk och värderingar. Förkortningen trad. istället för namn på författare eller kompositör anger att text eller musik är av okänd upphovsman och nedtecknad ur den folkliga traditionen.

Traditioner betecknar även vardagliga normer, liksom gamla sedvänjor, som återupprepas i en sluten gemenskap eller i ett öppet samhälle. Dessa värderingar förs vidare genom släktleden och samhällsskikten. De flesta traditioner har en tendens att med tiden förändras, som en följd av att nya kunskaper och insikter tillfogas. En blandning sker ständigt mellan gamla och nya idéer, kontentan som återstår bildar nya traditioner.

Benämningen traditionscentrum ger oss mycket stora ramar inom vilka vi kan agera, men samtidigt är det ganska klart definierat vilken inriktning Kuggom skall ha.

Om traditionscentret skall leva upp till det latinska ordet så talar vi om ett "överlämningscentrum" och för att man skall kunna överlämna något, så måste det bevaras för att finnas kvar då man tänker överlämna det. Med andra ord är det nya Kuggoms centrala roll att bevara och vidareförmedla kunskap - och det skall i första hand göras genom att lära sig att använda kunskapen i praktiken, oberoende av om det är frågan om t.ex. traditionellt hantverk, musik eller odling...

Niklas


Inläggshistorik

  • Facebook Social Icon
  • Instagram

© Traditionscentrum – Perinnekeskus Kuggom 2019