Kamratförbundet är involverat

Den 19.9.2014 fattade styrelsen för Kamratförbundet för Kuggomskolan beslutet att engagera sig i att skapa förutsättningar för en ny verksamhet i Kuggomskolan.

Idéen med att engagera Kamratförbundet i "nya Kuggoms" utvecklingsprocess är den att det helt uppenbart tar liter längre tid än beräknat att grunda stiftelsen. För att smidigt kunna fortsätta uppbyggnaden av det nya konceptet så behövs det som det heter - en juridisk person, i det här fallet Kamratförbundet - som kan förhandla och sluta avtal med andra juridiska personer.

Rent konkret ser den närmaste framtiden ut så här:

- Kamratförbundet för Kuggomskolan startar förhandlingar med fastighetsägaren, Svenska folkskolans vänner, gällande fastigheterna och deras användningsrätt, hyrning eller köp av dem.

- Kamratförbundet ansöker om insamlingstillstånd, för att starta upp en insamling för Kuggomskolan. Insamlingens ändamål är att samla medel för Kamratförbundet som blir grundande part i stiftelsen för Kuggomskolan.

- Kamratförbundet ansöker om stöd, bidrag och projektfinansiering för att starta upp verksamheten på Kuggomskolan.

- Kamratförbundet kan binda avtal med tänkbara samarbetspartners.

I det stora hela känns det bra för tillfället och vi har en hel del möten inbokade - möten med bl.a. tilltänkta samarbetspartner.

Själv är jag på väg till Sverige idag för att under ett par dagar bekanta mig med byggnadsvården där.

Niklas


Inläggshistorik

  • Facebook Social Icon
  • Instagram

© Traditionscentrum – Perinnekeskus Kuggom 2019