Projektet "Traditionscentrum Kuggom" 2015–2018

 

Målsättning och innehåll

 

Projektets målsättning är att klargöra Traditionscentrets verksamhetsområde, utveckla verksamhetsmöjligheter och inleda verksamhet. Verksamheten skall vara två-/flerspråkig.

 

Verksamheten skall;

- gagna regionens behov och intressen

- skapa möjligheter att samlas kring, förmedla och utöva traditions- och kulturrelaterad verksamhet

- möjliggöra verksamhet för bl.a. barn, unga och äldre personer

- sträva till en levande landsbygd, utveckla samarbete mellan landsbygd och stad, utveckla möjligheter för barn och unga att bekanta sig med landsbygds- och kulturtraditioner

- öka möjlighet för sysselsättning

 

Projektet ska även;

- utreda och utveckla möjligheter att ordna bildnings- och utbildningsverksamhet vid fastigheten

- utveckla basverksamhet

- utveckla en verksamhetsprofil

 

Projektet kommer i detta skede att koncentrera på utveckling av basverksamheten, så att centret kan motta grupper i behov av inkvartering och erbjuda lägerverksamhetsmöjligheter både för regionens behov som för andra. Internaten omfattar totalt ca 45 bäddplatser. Som en central del är även att ordna köksverksamhet, så att centret kan erbjuda trakteringsmöjligheter för olika behov. De övriga utrymmena vid centret (bestående av bl.a. verkstadsutrymmen såsom båtbyggarverkstad, snickeriverkstad, smedja och målarutrymmen, samt festsal, klassutrymmen, mindre andra utrymmen och bastuavdelning) ska planeras och utvecklas så att de kan hyras för olika kortvariga utrymmesbehov såsom bl.a. läger, kurser och seminarier, möten, tillställningar och fester. Den totala fastighetsytan är ca 2900 m². Prissättning och marknadsföring av utrymmen är primära i detta skede.

 

Som andra utvecklingsområden ses bl.a. utredning av kurs- och utbildningsmöjligheter vid centret. Traditionscentret har inte och kan inte erhålla utbildningsrättigheter för utbildningsverksamhet, vilket betyder att centret inte är en skola som kan erhålla statsmedel för att ordna kurser eller utbildningar. Projektets målsättning är att utreda regionala och landsomfattande utbildningsaktörers intressen och möjligheter att ordna kurser/utbildningar i Kuggom endera i egen regi eller i samarbete med Traditionscentret.

 

I samarbete med hantverkare, hantverksföreningar och andra aktörer hoppas projektet kunna utveckla en verksamhet kring hantverk, t.ex. i form av workshops eller läger för barn och unga, kurser och handledningskvällar i olika teman, erbjuda ändamålsenliga verkstadsutrymmen för olika kortvariga projekt eller arbetsutrymmen för enskilda hantverkare. Vi hoppas projektet kan lägga grunden för att stället utvecklas till ett hantverkscentrum.

 

Samarbetsparter och målgrupper

 

Verksamheten vid centret kommer till vissa delar att bestå av olika intressenters och samarbetsparters medverkan. Centret ses vara en samlingspunkt för olika verksamheter och medverkare.

 

Som samarbetsparter för projektet har vidtalats bl.a. utbildningsaktörer, föreningar, småföretagare och andra projekt i regionen. Bland dessa bl.a. Borgå folkakademi, KSL-opintokeskus, Stödföreningen för Lovisa Konstcentrum r.f., Östra Nylands Ungdomsförbund r.f., Lovisa kultur- och miljörörelse r.f., Hantverks- och Fabriksföreningen i Lovisa r.f., Taito Uusimaa ry, Nylands Hantverk rf, Lovisa Historiska Hus, projekten Byggnadsvårdscentrum Kuggom och tilltänkta Herrgårdsprojektet samt lokala företagare och hantverkare såsom bl.a. Monica Wilhelmiina, T:mi Villitarha Katriina Mähönen, och Juhlapalvelu Fellmanni. Centret har för närvarande också samarbete med Lovisa Medborgarinstitut som ordnat olika hantverkskurser i centrets utrymmen, Kuninkaankylän Puurakentajat som hyr tillfälligt arbetsutrymme, Pernå församling som ordnar vuxen-barn klubb, arbetsgruppen Kuggomdans som ordnat danskvällar, Östra Nylands Ungdomsförbund r.f. som övar säsongens teaterpjäs till Lurens och har inrymt det lokalhistoriska arkivet i källarvåningen, samt privatpersoner som hyr verkstadsutrymme.

 

Den nya verksamhetens nyttotagare och projektets målgrupper är bl.a. föreningar, organisationer och sammanslutningar, privatpersoner, företagare och hantverkare, men även församlingar, kommuner och utbildningsanordnare. Detta kan bl.a. konstateras på basen av de som använt eller bokat utrymmen vid centret, häribland scouter, församlingar, körer, föreningar, andra grupperingar, kommun och privatpersoner.

 

Projektet är treårigt och har anställt en projektledare och en deltidsanställd assistent.

 

För genomförandet av projektet har den lokala LEADER-gruppen SILMU rf och NTM-centralen beviljat en 70%-ig finansiering för 15 månader, med möjlighet till förlängning.

Egenfinansieringsandelen täcks med ett bidrag av Svenska Kulturfonden.

 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram

© Traditionscentrum – Perinnekeskus Kuggom 2019