Faktaruta

 

1905  Östra Nylands folkhögskola grundas

1910  den nuvarande huvudbyggnaden, i jugendstil

1911  speciallinjen för fiskare inleds, med båtbyggnad

1927  vävstugan, senare textilhuset

1933  den s.k. medborgarlinjen startar

1937  rektorsbyggnaden, senare dekohuset

1950-talet, flickinternatet

1970-talet, pojkinternatet, den s.k. platthatten

1978  fiskarskolan flyttar till Pargas

1998  Garantiföreningen upphör att vara ensam ägare, Kuggomskolan Ab grundas

2003  Kuggomskolan övertas i sin helhet av SFV och dess folkhögskolkoncern Svefol

2005  den nya båthallen blir färdig, med EU-stöd

2008  Svefol ombildas till Axxell

2013  Axxell meddelar att verksamheten läggs ner

2014  Östra Nylands folkhögskola, eller Kuggomskolan, upphör och Kamratförbundet för Kuggomskolan tar över; fastigheten ägs fortfarande av SFV

2015  Kamratförbundet får treårigt projektbidrag av SILMU

2018  Utvecklingsprojektets finansiering upphör, Akan inleder kursverksamhet på Kuggom

2019  Kamratförbundet får projektbidrag av Kulturfonden, för utveckling av verksamheten i samarbete med Akan och Lovisa stad.a

Please reload

  • Facebook Social Icon
  • Instagram

© Traditionscentrum – Perinnekeskus Kuggom 2019