Längre kurser

Bildningsverksamheten i Traditionscentrum Kuggom har sina anor i Östra Nylands folkhögskola, som också var känd som Kuggomskolan. Skolan grundades år 1905 och verksamheten flyttade in i huvudbyggnaden som stod klar år 1910. Den kontinuerliga bildningsverksamheten pågick oavbrutet t.o.m. slutet av 2014, då skolans saga var all.

Inom ramen för Traditionscentrum Kuggom, kan vi igen erbjuda kursverksamhet inom ramen för fri bildning i samarbete med Borgå folkakademi. Målsättningen är att kunna bygga upp en Östnyländsk folkhögskola med två verksamhetspunkter, som administreras från Borgå.

Kursverksamheten fokuserar på hantverk, folkkultur och ett naturnära leverne inom ramen för hållbar utveckling i alla dess former, men även andra områden kan bli aktuella.

Den fria bildningen är precis som ordet säger bildning under relativt fria former, vilket även innebär stor flexibilitet. Kurser behöver inte följa vissa givna former eller läroplaner utan går att anpassa till existerande behov med relativt kort varsel.

Med detta vill vi ge en vink om att vi inte nödvändigtvis hela tiden känner till alla bildningsbehov inom vårt område utan med tacksamhet även tar emot tips om det finns eller uppstår ett uppenbart behov för kortare eller längre kurser inom vårt verksamhetsområde.

Ifall du känner till ett bildningsbehov eller är intresserad av att ta initiativ till någon kurs, så är det enklast att diskutera idéen med antingen Borgå folkakademi eller med oss på Traditionscentrum Kuggom.

För mera information:

info@kuggom.fi

040 588 3303

  • Facebook Social Icon
  • Instagram

© Traditionscentrum – Perinnekeskus Kuggom 2019